Herroeping formulier

Graag willen wij u vragen dit formulier alleen in te vullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Voor een correcte afhandeling van de herroeping contact opnemen via T. 0599 - 852917 of email info@hpwinternational.nl.

Aan: HPW International NV
Contact via: info@hpwinternational.nl

Adres: Seringenstraat 25
9581 KV Musselkanaal

Graag de volgende opmaak aanhouden:

Ik/ wij deel/ delen u hierbij mede dat ik/ wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/ herroeppen
Welke artikel(en) wilt u herroepen
Wanneer is het product besteld
IBAN Rekeningnummer voor creditatie
Datum aanvraag herroeping